CNC mašine za sečenje plazmom

CNC mašina za sečenje plazmom je mašina koja radi u 2.5D koordinatnom sistemu.Ovom mašinom možete seći kako obojene metale tako i razne vrste čelika,prohromskih limova sa velikom preciznošću ,brzinom i sa minimalnom količinom odpada(šljake).Sečenje plazmom je veoma zastupljen postupak obrade u skoro svakom procesu proizvodnje gde je potrebno iseći materijal precizno.Naša mašina za sečenje plazma postupkom odlikuje se velikom preciznošću rada sa minimalnim toplotnim uticajem na materijal koji se seče.Korišćenjem ove mašine postići ćete uštede u procesu proizvodnje kako kvalitetom isečenog obradka koji je spreman za dalji proces proizvodnje tako i smanjenjem škarta kod sečenja.Brzina isečenog obradka je daleko brža i preciznija nego kod drugih vrsta sečenja.Naša CNC mašina za sečenje plazmom je u potpunosti vođena kompijuterom tako da je uticaj ljudske greške kod sečenja daleko manji a samim tim i škarta u procesu proizvodnje.

Ovom mašinom je moguće pored sečenja raditi i razna vrsta bušenja materijala.Kako je sam proces sečenja automatizovan postiže se veća produktivnost a sam tim i pojeftinjuje se proizvodnja zbog smanjenja ljudske radne snage i škarta u procesu proizvodnje.Za detaljnije karakteristike mašine možete nas kontatirati .Prihvatamo porudžbine po posebnom zahtevu pozovite nas da se dogovorimo.Na slikama ispod ovog teksta je prikazana naša CNC mašina za sečenje plazmom kao i primer dela koji isečen ovom mašinom.Sve slike se mogu uvećati ako kliknete na njih.

 

.

       
Copyright (c) KONTAKT 2010
Design by ELITA DESIGN.